Ansvar på arbejde

  1. Sydals El Vikar og elektriker svend fralægger sig, alt ansvar for materiales tilstand. Før opsætning og efter opsætning, og færdiggørelsen af materialer.
  2. Sydals El Vikar og elektriker svend fralægger sig, alt ansvar for kommende skader på materialer under montering.
  3. Sydals El Vikar og elektrikersvenden fralægger sig, alt ansvar for skader på materialer, under afprøvning og efter afprøvning.
  4. Sydals El Vikar fralægger sig alt sikkerheds ansvar på arbejdspladsen.
  5. Sydals El Vikar kræver, at der er styr på, sikkerheden på arbejdspladsen.
  6. Sydals El Vikar har ansvar for, at elektrikersvendens sikkerheds påklædning er i orden.